Ensembles / Chorsingen

Unterricht Lektionen Preis
miniStrings 33 Lektionen à 60 Minuten Fr. 50.--
Jugendorchester 33 Lektionen à 90 Minuten Fr. 50.--
Jugend-BigBand 33 Lektionen à 90 Minuten  Fr. 50.--
Chorsingen "Sim-Sala-Sing" 33 Lekttionen à 60 Minuten Fr. 50.--
Chorsingen "Sing-it" 33 Lektionen à 90 Minuen Fr. 50.--
Chorsingen "Hear-me-now" 33 Lektionen à 90 Minuten Fr. 50.--